Tyskland

Det talas mycket om länder som Kina, Indien och Brasilien när svensk industri ska beskriva vilka utmaningar och möjligheter som man står inför. Trots detta så är och förblir Tyskland vår viktigaste handelspartner. Det är därför livsviktigt för många företag i Sverige att bibehålla sin kompetens i hur man gör affärer med Tyskland.

Börja med språket

Sorgligt nog sjunker svenskarnas kunskaper i tyska, som faktiskt var det första främmande språk svenskar lärde sig i skolan fram till 1950-talet. Svenskar av idag har en tendens att tro att det räcker med engelska, men det gör det inte. Dels är tyskarnas kunskaper i detta språk inte så bra – det finns faktiskt fler européer som har tyska som modersmål än engelska. Dels så är Tyskland så pass viktigt att dess invånare bör behandlas med respekt, och där ingår att lära sig språket.

Den tyska grammatiken kanske avskräcker, men det är ingen som förväntar sig perfekt tyska från en svensk affärspartner. Vi svenskar har faktiskt mycket gratis, i och med att ordförrådet i de två språken är ganska likt.

Tänk också på

Att lära sig tala tyska någorlunda är inte det enda man bör lära sig, men det är det största och viktigaste steget mot att etablera en gynnsam affärsrelation. Nästa steg är att lära sig tysk affärsetikett. Vi svenskar uppfattar ofta tyskar som formella och lite stela, och det ligger något i detta.

En tysk kommer att presentera sig som Herr eller Frau Schmidt (eller något annat tyskt namn). Presentera då dig själv som Herr/Frau Svensson eller liknande. Håll dig sedan till att tilltala din affärspartner på detta sätt. Ta i hand både när ett möte börjar och när det slutar, även om det blir flera möten. Och se till att du har visitkort.

I övrigt gäller ungefär samma regler som i Sverige, d.v.s. att vara hel och ren (undvik fritidskläder) och att alltid vara i tid. Tyskar håller hårdare på dessa regler än vad svenskar gör.