Indien

När det kommer till affärer i utlandet kommer man i kontakt med människor från många olika länder. Alla länder har olika affärsetikett och det gäller att hänga med i de sociala koderna för att göra ett bra intryck.  Indien är ett land som expanderar och blir mer aktuellt för företag. De finns dock en del regler som är bra att ha med i bakfickan när man har att göra med indier i affärssyfte.

5867842-business-team-having-meeting-in-office

Vi har i ett tidigare inlägg skrivit om att det är många svenska företag som är intresserade av att expandera sin verksamhet till utlandet.

”För att kunna minska sina kostnader och klara sig i den internationella konkurrensen så har allt fler svenska företag etablerat sig utomlands. En av flera pionjärer på detta område är den småländska möbeljätten Ikea, som både finns representerad i ett flertal länder världen över med sina varuhus, och även tidigt flyttade produktionen av vissa av sina varor till länder där produktionskostnaderna är lägre.”

Då gäller det att kunna affärsetiketten i de länder man vill ta sin verksamhet till. När man är i kontakt med Indien bör man tänka på att indier är väldigt artiga. Man bör till exempel försöka undvika att använda ordet ”nej” när man diskuterar affärer, det anses nämligen vara oartigt. Använd istället ord som ”jag ska försöka” och ”möjligtvis”. Vid affärslunchen bör du inte beställa in biff. Kor är heliga i Indien och ses inte som mat. I Indien äts maten ofta med händerna. Ät maten med högerhanden och undvik vänsterhanden, som anses vara smutsig.