Hantera internationell verksamhet

30386-internet-computer-businessIdag är eller blir allt fler verksamheter internationella och arbetar såldes inte enbart inom ett och samma geografiska område utan skickar varor världen över. Och om man vill ge sig in i denna globala konkurrens är det viktigt att veta några smarta knep.

Om man vill slå sig ut på den globala marknaden är det viktigt att man har ett internationellt anpassat varumärke och inte enbart säljer varor som endast passar inrikes eller inom en viss typ av klimat. Arbetar du exempelvis med export av varor och ska skicka pall till Saharaöknen är det ett extremt slöseri att skicka dit sand, då detta förmodligen något som det inte finns ett behov av att få importerat just hit. Men om du istället skickar din pall med sand till Alaska, USA kanske behovet av din vara är större. Det hela handlar om att tänka logiskt och anpassa produkten efter efterfrågan.

Att tänka på när man vill etablera sig globalt

  • Undersök dina konkurrenter – finns det något annat företag inom samma bransch som lyckats att ta sig ut på den internationella marknaden? Vilka länder finns de i och vart har de lyckats bäst? Se över om ditt företag kan erbjuda konkurrentens kunder ett bättre alternativ och se även över möjligheten att lansera din produkt där i samma område.
  • Kontakter – skaffa dig kontakter i olika länder för att testa om du får ett genomslag av din vara där. Om du till exempel är tillverkare av en viss badräckt kan du kontakta lokala butiker för att se om just din badräckt är något de kan tänka sig att sälja i sin butik.
  • Nisch – vad är det som ditt företag gör som hela världen har nytta av? Skaffa dig en unik nisch och sälj in den.
  • Utnyttja affärsmässor – idag finns flera mässor tillägnade affärer, entreprenörer och nyskapare där de som ställer upp antingen är nya i sin verksamhet eller sedan länge etablerade och det är just dessa personer du vill möta och nyttja. Kanske är det något av dessa företag som kan bli en samarbetspartner eller potentiell underleverantör?
  • Låt dig inte nedslås – det är inte många som lyckas på första försöket med att sälja sina produkter internationellt, så om du misslyckas i ett land är det bara att gå vidare och försöka i nästa.

världskart + jordklot Vikten av kontakter och nätverkande

Om man vill nå ut till fler personer än bara till den nationella marknaden, är det viktigt att bygga upp och bygga ut sitt närverk av kontakter. Och det bästa sättet för att göra detta är genom att vara aktiv, synas och demonstrera sin produkt i sammanhang där detta kan gynna ens affärer. Om man till exempel säljer kläder kan det vara en god idé att sälja in sitt klädmärke hos en aktör som har butiker i flera länder och inte enbart nationellt, chansen är nämligen att plaggen plockas ut på den internationella marknaden om de är populära. Därefter då märket etablerats kan det vara en god idé att starta upp en egen butik i utlandet.