Funderar du och ditt företag på att expandera utomlands?

Ett bra sätt att utöka sin marknad är att expandera sitt företag utomlands. Något som kan tag lång tid, man tar stora risker men också något som kan vara väldigt lyckat och framgångsrikt.

flygplan_pass_

Då marknaden är ganska snäv i Sverige och det efterhand blir både svårare och dyrare att hålla ekonomin igång så närmar man sig efter ett tag en vändpunkt då det kan vara värt att expandera. Till att börja med är det bra att undersöka marknaden i landet eller länderna du vill expandera i.

Att flytta utomlands kan både vara roligt och bra men också väldigt krävande. Speciellt om man har familj. Det är mycket att tänka på och anpassningen utomlands kan vara väldigt krävande, inte minst för barnen. Barn har lättare för att lära sig språk och har därför inte samma behov av utbildningen men behöver självklart annan omsorg.

För att de anställda så väl som chefer ska klara av kommunikationen i utlandet så krävs det en stor portion kunskap inom de språk i länderna där man har planerat att expandera. Något som också kan ta lång tid och kraft från alla parter. Därför erbjuder översättningsbyrån Avison utbildningar inom de nordiska, alla de europeiska samt de stora språken i Asien, bland annat japanska och kinesiska. Avison är idag en ledande koncern inom just översättning och utbildning för företag inom för att spräcka språkbarriärer.

Avison skräddarsyr kurser för just ert företag och dess elever. Med en bred kunskap och lång erfarenhet bygger de upp förtroende hos sina kunder och skapar därför ett mycket gott resultat. Med Avisons utbildare hjälper företaget er att göra affärer över hela världen och förser även er med vanliga översättningar.

Miles Avison, skaparen av Avison Communication, driver även vid sidan av ett socialt nätverk i hemlandet England.