Den svenska industrin är internationell

Industrin är fortfarande en av de största arbetsgivarna i Sverige, men det är länge sedan de svenska företagen enbart var en svensk angelägenhet. För att kunna minska sina kostnader och klara sig i den internationella konkurrensen så har allt fler svenska företag etablerat sig utomlands. En av flera pionjärer på detta område är den småländska möbeljätten Ikea, som både finns representerad i ett flertal länder världen över med sina varuhus, och även tidigt flyttade produktionen av vissa av sina varor till länder där produktionskostnaderna är lägre.

Den svenska industrin är också internationell i så motto att en stor del av de råvaror, komponenter och inte minst maskiner och verktyg tillverkas utomlands. Även om Sverige skulle sluta att exportera några varor över huvud taget skulle vi behöva importera en hel del för att möta den inhemska efterfrågan. Det gäller inte minst inom IT-sektorn. Nästan alla produkter som har möjliggjort succéer som Skype och Spotify – datorer, servers, smartphones m.m. – tillverkas i Thailand eller i Kina.

Ett exempel är bilar. Japanska Toyota är idag världens största biltillverkare, och deras Corolla är världens mest sålda bil. Hur det har gått för den svenska fordonsindustrin är alla medvetna om. Räddningen kom i form av utländska investerare från bl.a. Kina.

Se på världen med globala ögon

Svenska företag måste handla med omvärlden för att kunna överleva, både för att kunna få sina produkter sålda, och för att över huvud taget ha några produkter att kunna sälja. Det är viktigt att som företagare ta av sig de nationalistiska glasögonen, och istället betrakta världen med globala ögon.

Av dessa anledningar är det viktigt att hålla koll på vad som händer i omvärlden: vilka framsteg som görs, vad som förändras och vad som förblir vid det gamla. Man måste även ha goda språkkunskaper, och en känsla för vad som betraktas som passande och opassande i de länder som man gör affärer med.